Plastic Recycling Kenia

Plastic recyclen voor je familie en status

Er zijn veel mooie intiatieven, bijvoorbeeld voor plastic recycling in BOP landen. Helaas blijven veel van deze initatieven ongebruikt in de hoek liggen. De vraag voor is dan ook, wat is de intrinsieke motivatie om te werken en deze tools te gebruiken?

Voor de stichting Grow & Flourish heb ik onderzoek gedaan in Nairobi. Zij hebben een plastic recycle tool en de vraag is: hoe kunnen we keniaanse jongeren motiveren om deze tool voor lange tijd te gebruiken?

1. Familie

De mogelijkheid je familie te ondersteunen is de belangrijkste motivator om te werken.

2. Status

Een mooi huis, kleding en een kantoorbaan zijn een belangrijk doel, vooral voor jongens.

3. Klein beginnen en groeien

De perspectieven om door te groeien zijn belangrijk.

4. Recyclen voor opgeruimde straten

De rommel langs de weg is een zorg om uitstraling, niet vanwege het milieu.

De motivatie ontdekken

Om te ontdekken waarom keniaanse jongeren zouden willen werken heb ik twee onderzoeken gedaan: drie contextmapping sessies over algemeen werk en zeven interviews over de recycletool.

De contextmapping sessie begint met een overzicht van icooontjes maken wat ze op een gemiddelde dag doen. Dan naar wat ze in het verleden hebben gedaan om geld te verdienen en wat ze hier positieve en negatieve punten van vonden. De laatste opdracht was om een collage van hun droombaan te maken en die collage plenair te bespreken.

Het opzetten van onderzoek in Kenia

Onderzoek doen in een andere cultuur is een uitdaging. Om niet het wiel opnieuw uit te vinden heb ik eerst tien mensen in Nederland geinterviewd. In deze interviews was de grote vraag: hoe laat je het onderzoek slagen en wat zijn hierbij succesfactoren en blokkades.

Hier zijn veel tips over beleefdheid en wat het buitenlander imago doet met je onderzoek uit voort gekomen. Maar de grootste succesfactor is een lokaal persoon die intrinsiek gemotiveerd is om je te helpen met je onderzoek. Deze persoon moet specifieke eigenschappen bezitten als een groot netwerk, een beetje maar niet teveel status en iemand die goed ligt bij de lokale bevolking.

Dankzij deze tips en mijn goede contacten in Nairobi heb ik in twee weken gedegen onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren. We hebben veel inzichten opgedaan en deze worden nu in een volgende fase gebruikt als basis voor verder ontwikkeling.