Contextmapping

Onbewuste kennis

Contextmapping is een methode ontwikkeld aan de TU Delft (Sleeswijk-Visser en Stappers). Het is een onderzoeksmethode naar het normale leven van mensen en hun ervaringen. Producten en service zijn geen ontwerpen op zich en bevinden zich altijd in een context en mensen gebruiken ze in combinatie met andere services en producten. Daarom is het belangrijk om deze context mee te nemen in het ontwerp proces. Contextmapping sessies helpen om de onbewuste kennis van gebruikers naar boven te halen en te delen. Contextmapping heeft een aantal uitgangspunten die ik hier kort bespreek.

Het figuur laat zien hoe latente kennis is gekoppeld aan generatieve sessies. (Sanders & Stappers, 2012)

Mensen zijn expert van hun eigen ervaringen

Als je mensen uitnodigd om de expert te zijn van hun eigen ervaringen, kunnen ze heel open en enthousiast vertellen. Deze informatie is vaak van grote waarde. Belangrijk is wel dat ze uitgedaagd worden en op hun gemak zijn.

Een van de deelnemers die haar 'dream job' heeft geschetst.

Eerst het verleden, dan de toekomst

Mensen vinden het moeilijk om de toekomst te bedenken. Daarom is het belangrijk eerst het heden in beeld te brengen. Vervolgens kan je het verleden en herinneren en erop reflecteren. Al deze denkstappen maken het makkelijker om je wensen voor de toekomst te uiten.

De path of expression van Sanders en Stappers (2012).