The only products I need in life

Onze consumptie maatschappij

Dit project gaat over bewuster consumeren van producten. De mensen op deze wereld consumeren steeds meer en dat heeft een grote negatieve impact op het milieu. Mensen consumeren namelijk veel meer dan de aarde kan produceren. Bereken hier hoeveel werelden jij per jaar nodig zou hebben.

Babette Porcelijn heeft de impact in beeld gebracht. Wat opvalt is dat spullen veel impact maken voor de gemiddelde nederlander, terwijl er weinig aandacht voor is.

Er is al veel onderzoek naar het verduurzamen van het gebruik en end-of-life van producten. Mijn onderzoek en ontwerp focust op het aankoop proces. Welke producten moet je eigenlijk echt hebben.

Mijn hele afstudeerverslag kan je vinden op de repository van de TU Delft.

De impact top 10 van de gemiddelde nederlander. Spullen maken de meeste impact. (Babette Porcelijn, 2017)

Verandering van koopgedrag

Om het aankoopgedrag van mensen te veranderen heb ik de tijdlijn opgesteld met vier stappen: awareness, discover, remind en apply. Deze tijdlijn is gebasseerd op Fogg's behavioural model. Dit model laat zien om gedrag te veranderen moeten motivation, ability en de trigger op hetzelfde moment aanwezig zijn.

De verschillende stappen om verandering in koopgedrag teweeg te brengen. Gebaseerd op Fogg (2009), Dewey (1910) en Cialdini (1987)

De vijf aankoopstappen van Dewey zijn erbij gevoegd om de tijdlijn te focussen op het aankoopproces.

In de test met verschillende prototypes is duidelijk geworden dat de intention-behaviour gap blijft bestaan. De motivatie is blijkbaar niet sterk genoeg. Deze motivatie kan sterker worden door de commitment die Cialdini laat zien in The Psychology of Persuasion.

Lange termijn waarde van producten

Door onderzoek te doen via interviews heb ik het lange termijn waarde voor producten model opgesteld. Het bestaat uit drie componenten: basisbehoefte, menselijke doelen en herinneringen.

De eerste zijn de basisbehoefte. Iedereen heeft een stoel of bord nodig.

Maar als het product minder een basis behoefte is, dan kan het nog wel jouw doelen in het leven vervullen. Voor de één is dat schilderen, de ander is dat sporten. De doelen zijn gebasseerd op de human goals uit het 'Design for Happiness Deck'.

De laatste categorie zijn producten met een herinnering. Die vallen buiten het assenstelsel want die blijf je koesteren vanwege emotional attachment.

Het model om te bepalen of producten lange termijn waarde hebben.

Mijn ontwerpen